StiriAPEL DE SELECTIE_5_322 simplificat

APEL DE SELECTIE_5_322 simplificat

Anunt prelungire 421 noi 2014

Anunt prelungire 421 noi 2014

Selecție de oferte

Grupul de Acțiune Locală Clisura Dunării organizează selecție de oferte pentru servicii consultanță, în vederea depunerii unui Proiect de Cooperare Axa IV LEADER –MĂSURA 421 având titlul: Acțiuni comune de promovare și valorificare a produselor locale pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale din teritoriul GAL Clisura Dunării, GAL Podișul Mediașului, GAL Drumul Carelor.

Anunt preungire 322 ian 2014

In baza solicitarilor provenite din partea potentialilor beneficiari de proiecte finantabile prin Programul 6 "Valorificarea şi dezvoltarea potenţialului local", Masura 322 din Planul de Dezvoltare Locala al Clisurii Dunarii, fundamentate prin necesitatea acordarii unei perioade prelungite pentru finalizarea documentatiei suport Cererilor de finantare,

Anunt prelungire 313 ian 2014

In baza solicitarilor provenite din partea potentialilor beneficiari de proiecte finantabile prin Masura 313 din Planul de Dezvoltare Locala al Clisurii Dunarii, fundamentate prin necesitatea acordarii unei perioade prelungite pentru finalizarea documentatiei suport Cererilor de finantare,

Raport selectie sesiunea 1

Raport de selectie final Sesiunea 1/2013 Măsura 41.322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a Moștenirii rurale"

APEL DE SELECTIE_5_322

Calendar estimativ lansari mai 2013.pdf Calendar_estimativ_lansari_mai_2014.pdf

Desfășurare campanie ..

În perioada 15-23 iunie 2014, echipa GAL Clisura Dunării organizează o campanie de promovare/animare în teritoriu atât pentru posibilitatea de aplicare pentru apelurile de selecție deschise în această perioadă, cat și pentru prezentarea stadiului proiectelor depuse la OJPDRP Strategia de dezvoltare locală are în vedere dezvoltarea durabilă integrată a microregiunii, dezvoltare bazată pe conservarea mediului natural, revigorarea tradiţiilor locale şi promovarea produselor locale.

Acasa Evenimente Comunicate de presa Noutati Contact