Anunt preungire 322 ian 2014

ANUNT
privind prelungirea sesiunii 2/2013 pentru selectia proiectelor din cadrul
masurii 41.322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru
economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale"
NR. REF. M322 / 02 / 25.11.2013


In baza solicitarilor provenite din partea potentialilor beneficiari de proiecte finantabile prin Programul 6 "Valorificarea şi dezvoltarea potenţialului local", Masura 322 din Planul de Dezvoltare Locala al Clisurii Dunarii, fundamentate prin necesitatea acordarii unei perioade prelungite pentru finalizarea documentatiei suport Cererilor de finantare,

Anunt preungire 322 ian 2014

Acasa Evenimente Comunicate de presa Noutati Contact