Strategie

 • PRIORITATI  ALE  STRATEGIEI  DE  DEZVOLTARE  LOCALA

  Viziunea "Clisura Dunarii" pentru 2013

  Microregiunea Clisura Dunarii este o ARIE TURISTICA integrata turismului romanesc si europeanin care turistii se opresc in porturile de agrement sau pe care o traverseaza pe pista cicloturistica pentru a participa la targuri de produse traditionale si la festivalurile culturale locale precum si la alte evenimente organizate in comunitati; pentru a explora spatiul natural al Parcului Natural Portile de Fier pe trasee amenajate  si pentru a vizita vestigiile istorice.

  Fiecare locuitor (gospodarie) are o afacere legata de domeniul turismului sau lucreaza in domeniul serviciilor specifice si adiacente turismului. Casele localnicilor sunt organizate si amenajate pentru a primi turisti.

  Microregiunea este organizata ca teritoriu LEADER. Ea ofera tinerilor o educatie pentru traditii si pastrarea specificului local, ofera o educatie specifica meseriilor locale; are infrastructura, utilitatile si serviciile dezvoltate pentru activitatea de baza a regiunii- TURISMUL.

  Misiunea "Clisura Dunarii" pentru 2013

  Misiunea Asociatiei Grupul de Actiune Locala "Clisura Dunarii" este dezvoltarea durabila integrata a microregiunii, dezvoltare bazata pe conservarea mediului natural, revigorarea traditiilor locale si promovarea produselor locale.

  Directii strategice/Prioritati de dezvoltare

  Turismul diversificat in mediul natural

  Educatia pentru traditii  si specificul local

  Resursele locale ca factor de dezvoltare

  Forme de turism in Microregiune. Turismul fiind principala directie de dezvoltare a regiunii, el poate fi intalnit in diverse forme:

  (preluat din Strategia de Dezvoltare a Parcului Natural Porfile de Fier)

  •    Turismul stiintific, spatiul Parcului Natural Portile de Fier, prezentand un adevarat potential dat de existenta unori valori naturale de importanta nationala si internationala. Pe teritoriul parcului exista un numar de 18 rezervatii naturale  si arii de protectie speciala avifaunistica, cuprinzand elemente reprezentative de interes   stiintific  sub  aspect  floristic,  faunistic,  geologic,  speologic,   paleontologic.  Diversitatea  ridicata  a

  asociatiilor vegetale si dezvoltarea  diferitelor tipuri de ecosisteme impresioneaza nu atat prin numarul lor, cat prin interesul stiintific remarcabil (exista un numar mare de specii si asociatii vegetale endemice, unele fiind chiar de interes comunitar, din categoria celor periclitate, rare sau vulnerabile). Astfel , din cele 18 rezervatii, un numar de 11 sunt rezervatii botanice sau forestiere, doua rezervatii sunt paleontologice, patru sunt arii speciale de protectie avifaunistica, iar o rezervatie este complexa .
  •    Turismul speologic se poate dezvolta in zonele calcaroase , unde exista toate formele exocarstice si endocarstice demne de a fi cunoscute  si ocrotite: chei, doline, uvale, lapiezuri, pesteri  si avene .
  •    Birdwatching, forma de turism aproape inexistenta in arealul parcului, se poate initia  si dezvolta in special in partea de vest a parcului, in zonele umede (ariile de protectie speciala avifaunistica), unde se pot vizualiza si monitoriza un numar mare de specii de pasari ocrotite. Reintroducerea unor specii disparute din arealul parcului poate contribui la marirea razei de implementare a acestei forme de turism.
  •    Turismul de drumetie este necesar a se dezvolta pe baza stabilirii si amenajarii unor itinerarii stricte care sa realizeze expunerea cat mai multor atractii turistice, cum sunt cele de peisaj si cele etno­ culturale . In prezent, in arealul parcului exista un numar de 10 trasee turistice marcate, efectuate prin proiecte cu finantare externa in colaborare cu alte institutii (Muzeul Regiunii Portilor de Fier, Consiliul Judetean Mehedinti), precum si un numar de 3 trasee turistice marcate ce traverseaza comunitatile locale de etnie ceha .
  •    Turismul itinerant, realizat printr-o gama larga de excursii tematice, se poate dezvolta atat pentru cunoasterea cat mai bine a istoricului acestor zone, prin vizitarea vestigiilor civilizatiei romane si dacice, a ruinelor fortificatiilor medievale, cat si pentru cunosterea valorilor etno-culturale locale  prin  vizitarea obiectivelor culturale (muzee si colectii etnografice si religioase), a ocupatiilor traditionale (morile de apa cu ciutura, razboaie de tesut), precum   si a manifestarilor traditionale  (festivaluri, baluri, nedei).
  •    Cicloturismul este una dintre formele de turism cele mai practicate in prezent, in tarile europene, cu perspective reale de desfasurare si dezvoltare si in arealul Parcului Natural Portile de Fier.

  Obiective Strategice

  1.    Dezvoltarea infrastructurii mari in microregiune

  2.    Sprijinirea dezvoltarii si certificarii produselor locale

  3.    Dezvoltarea microfermelor (in special a plantatiilor si produselor agricole specifice regiunii)

  4 .  Sprijinirea dezvoltarii turismului – spatiilor de cazare si infrastructura de turism

  5.    Dezvoltarea serviciilor turistice si a serviciilor complementare turismului in regiune
  6.    Promovarea si informarea turistica privind regiunea
  7.    Educarea tinerilor in sensul pastrarii  si valorificarii traditiilor locale  si a dezvoltarii meseriilor specifice locale
  8.    Valorificarea obiectivelor culturale, vestigiilor istorice  si potentialului local (mai ales a potentialului istoric)
  9.    Sprijinirea microintreprinderilor din mediul rural in vederea diversificarii economiei locale  si oferirea de posibilitati alternative tinerilor
  10.    Sprijinirea cooperarii la nivel national sau transnational.

  1.  Dezvoltarea infrastructurii mari in microregiune

  •    Drumurile la proprietatile agricole
  •    Drumurile si podetele locale
  •    Pista cicloturistica pe Dunare – pista terestra sau suspendata in functie de posibilitatile reliefului
  •    lnfrastructura de comunicatii – dezvoltarea telefoniei fixe si mobile in regiune si a conexiunii la internet
  •    Construirea  si renovarea de locuinte pentru tineri care se stabilesc in mediul sat din Microregiune

  2.    Sprijinirea dezvoltarii §i certificarii produselor locale

  •    Campanii de promovare "consum produse locale" – sprijinirea campaniilor de promovare a consumului de produse locale, campanii organizate la nivel local;
  •    Realizarea unui catalog al produselor locale, cu descrierea acestora  si prezentarea caracteristicilor specifice acestor produse;
  •    Promovarea produselor locale in cadrul pensiunilor din regiune – incurajarea pensiunilor sa foloseasca produse (exclusiv) locale, sa dezvolte puncte de prezentare si sa desfaca produsele locale in cadrul pensiunilor. Produsele locale au in vedere produse alimentare si nealimentare.
  •    Realizarea de targuri si expozitii de produse locale.  Sprijinirea  dezvoltarii  targurilor  care sa promoveze produsele locale si expozitiile cu produsele locale;
  •    Inregistrarea produselor locale cu marca Clisura Dunarii – Brandul Clisura Dunarii. lnregistrarea pana in 2013 a cel putin 5 produse locale cu marca Clisura Dunarii.
  •    Asocierea producatorilor si proprietarilor locali – programe de sprijin financiar pentru asocierea producatorilor agricoli  si a mestesugarilor din regiune, atat pentru productia in cadrul asocial cat mai ales pentru dezvoltarea sistemelor de desfacere a produselor locale;
  •    lnfiintarea intreprinderilor pentru prelucrarea  si valorificarea produselor locale.

  3.    Dezvoltarea microfermelor (in special a plantatiilor, produselor agricole si a produselor piscicole specifice regiunii)

  •    Sprijin pentru dezvoltarea exploatatiilor agricole – cu centrare pe gospodariile/exploatatiile familiale corelate cu activitati legate de produse specifice locale  si cu activitati turistice- gospodaria turistica;
  •    Dezvoltarea sistemelor de colectare a produselor- sprijinirea asocierii pentru dezvoltarea sistemelor de colectare si valorificare la nivel local si in exteriorul regiunii a produselor agricole locale; activitati inovatoare de valorificare si promovare a produselor locale ;
  •    Sprijinirea fermelor de subzistenta – definirea modelului de ferma de subzistenta preponderent la nivel local (cercetare privind identificarea marimii optime in UDE a fermelor care au nevoie de sprijin);
  •    Sprijinirea fermelor piscicole care se infiinteaza in regiune.

  4.Sprijinirea dezvoltarii turismului – a spatiilor de cazare si a produselor turistice 

  - dezvoltarea si infiintarea spatiilor de cazare in locuintele locale -  a pensiunilor/gospodariilor agroturistice – sprijin financiar pentru infiintarea spatiilor de cazare in locuintele proprii cu potential turistic;

  - dezvoltarea si infiintarea de pensiuni turistice – sprijin pentru infiintarea pensiunilor noi si dezvoltarea lor;

  - amenajarea de spatii de campare

  – dezvoltarea de zone de cazare pe suprafata apei – locuintele lacustre;

  - dezvoltarea de produse si pachete turistice - sprijin financiar privind studiile de oportunitate, infiintarea si dezvoltarea pachetelor si produselor turistice; facilitarea legaturii cu experti implicati in dezvoltarea de produse si pachete turistice;

  – sprijinirea dezvoltarii infrastructurii mici pentru turism (trasee, poteci de acces la obiective, puncte de belvedere pe trasee, pesteri, locuri de campare, trasee cicloturistice.)

  – sprijin pentru comunitati si agenti economici pentru infrastructura mica in turism – mai ales a celor corelate cu activitati turistice si a celor de interes comun la nivelul comunitatilor. Obiectivele de interes comun vor fi sprijinite prioritar acolo unde sunt dezvoltate in parteneriat public-privat (administrarea obiectivelor fiind preluata in domeniu privat).

  5.    Dezvoltarea serviciilor turistice si a serviciilor complementare in regiune

  •    Dezvoltarea ofertei de evenimente locale: Festivaluri locale, Targuri specifice;
  •    Deschiderea de Spatii de inchiriere: echipamente/ utilaje /accesorii (cai, carute, echipamente de catarare, echipamente pentru pesteri etc.)
  •    Amenajarea  de spatii pentru petrecerea timpului  liber: Plaje, Stranduri, Parcuri, terenuri de sport, clubur si discoteci
  •    Amenajarea de porturi pentru agrement  si turism
  •    Amenajarea  Pistei de cicloturism pe toata zona Clisurii
  •    Amenajarea punctelor de atractie turistica: pesteri, cascade, mori pe rauri, chei/canioane, trasee turistice (nemotorizate – umblat.. carute … si motorizat – motociclete – conform legislatiei in vigoare), poduri naturale si a punctelor de belvedere pe traseele turistice;
  •    Dezvoltarea centrelor de traditii locale publice: Muzee locale, muzee vii de traditii locale, ateliere de traditii locale; biserici monument, monumente naturale care pun in valoare legende locale .
  •    Servicii pentru turisti: Punct sanitar, Servicii salvamont-salvaspeo-salvamar , Servicii  adiacente pentru copii, servicii adiacente pentru animale de companie,  Servicii de infrumusetare, SPA , Servicii de transport in comun, servicii sociale (asistenta sociala , cluburi pentru seniori, centre de batrani).

  6.    Promovarea  si informarea turistica privind regiunea- ca zona turistica unitara

  •    Centre de informare turistica in fiecare comunitate din regiune si in Orasele Orsova si Moldova Noua
  •    Oferta turistica a regiunii si materiale de promovare
  •    Pagina web de promovare turistica a regiunii
  •    Programe de promovare turistica a regiunii a pachetelor turistice
  •    Expozitii cu vanzare – produse traditionale locale
  •    Participare la targuri de turism si evenimente nationale si internationale

  7.  Educarea tinerilor in sensul pastrarii  si valorificarii traditiilor locale si a dezvoltarii meseriilor specifice locale

  •    lnitierea atelierelor de creatie, atelierelor mestesugaresti  – valorificarea caolinului din regiune, prelucrarea pietrei, lemnului
  •    Formarea, privind dezvoltarea de meserii traditionale: Centre de formare  meserii, Centre de afaceri pentru meserii traditionale, intreprinderi sociale privind meseriile traditionale
  •    Programe de  informare si constientizare  privind patrimoniul local – in institutiile  locale: scoala, biserica
  •    Formarea personalului specializat in domeniul turismului
  •    Formarea competentelor antreprenoriale  si a altor compentente necesare mediului de afaceri
  •    Educatia ecologica a tinerilor. Educarea tinerilor privind viata in Parcul natural.

  •    Valorificarea potentialului hidrologic, eolian si solar pentru dezvoltarea energiei regenerabile

  8. Valorificarea produselor si a potentialului local

  •    Planuri peisagistice ale regiunii
  •    PUG-uri si planuri de dezvoltare pentru fiecare comunitate din regiune

  •    Refacerea cetatilor si asezarilor istorice locale
  •    Inventarierea si declararea site-urilor de patrimoniu cultural si natural

  •    Valorificarea potentialului hidrologic, eolian si solar pentru dezvoltarea energiei regenerabile

  9.    Sprijinirea microintreprinderilor  din mediul rural in vederea  diversificarii economiei locale, oferirea de posibilitati alternative tinerilor

  •    lnitierea si dezvoltarea afacerilor in domeniul productiei si serviciilor
  •    lnitierea  si dezvoltarea firmelor de consultanta pentru afaceri
  •    Sprijin pentru firme care valorifica mestesugurile locale
  •    Sprijin pentru firmele care angajeaza tineri  someri sau tineri in cautarea unui loc de munca
  •    Sprijin pentru firmele care infiinteaza intreprideri sociale
  •    Parteneriatul pentru consultanta financiara, juridica  si in afaceri
  •    lnfiintarea si dezvoltarea incubatoarelor de afaceri pentru microintreprinderi
  •    lnfiintarea de birouri regionale de creditare pentru afaceri si proiecte

  10.    Sprijinirea cooperarii Ia nivel national si international

  •    Programe transfrontaliere  cu Serbia
  •    Cooperarea cu microregiuni si organizatii din regiunea Dunarii
  •    Cooperarea GAL-GAL la nivel national si international
  •    Seminarii / conferinte si intalniri de afaceri

Acasa Evenimente Comunicate de presa Noutati Contact